9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

family

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Когато бизнесът започне да се разраства, вниманието на собственика и мениджъра трябва да се фокусира върху управлението на бизнеса. Правните въпроси, свързани с договори, придобиване и продажба на активи, преструктуриране, трудови въпроси и други, свързани с гладкото и законосъобразно развитие на бизнеса, трябва да се насочат към професионалисти в бизнес правото. Абонаментният план дава спокойствие и сигурност на разумна цена, с предварително фиксирани месечни разходи за правно обслужване.

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

В абонамента е предвидена пълната гама на услугите, а именно:

Предустни и писмени консултации (в товачисло и решаване на внезапно възникнали правни проблеми) изготвяне на текущи документи (пълномощни, декларации, молби, заявления, писма, жалби) изготвяне на всички видове договори, спогодби, споразумения,общи условия, записи на заповеди др. участие в преговори и срещи извършване на първоначални вписвания и последващи действия в Търговски регистър: изготвяне на необходимите документи за първоначално вписване и последващи промени в правния статус на търговеца (промяна на име, седалище и адрес на управление, промяна в правно-организационната им форма, промяна в членския състав, обявяванена ГФО и др.) изготвяне на документи за общи събрания и съвет на директорите, надзорен съвет и т.н. проучване на висящи съдебни дела и даване на становище по тях съдействие при извън съдебно разрешаване на спорове консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори на работниците/служителите. Предимство на годишния абонамент e, че стойността на годишния абонамент е далеч по-ниска от стойността на месечната заплата на квалифициран юрист на постоянен договор.

SEARCH

Recent Post

New Lawyer

Lorem consectetur adipiscing elit.

Law start

Lorem ipsum dolor sit ametet

Lawyer Said

Lorem ipsum dolor sit ametet

Имате нужда от правна ПОМОЩ?

Уговорете си среща с нас

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.