9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

family

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Домашно насилие е когато един член на семество или на връзка, или на жилище, както и бивш партньор упражнява или се опитва да упражнява насилие върху другия парньор, член на семейството или дома. Домашното насилие може да се отнася върху насилие на съпруг върху съпугата, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор (при фактическо съжителство), както и съквартирант върху съквартирант и др. Домашното насилие има различни форми, включително физическо насилие, сексуално малтретиране, емоционално малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване и заплахи за насилие. .

Стряскащи данни за броя на жертвите на домашно насилие у нас. Институциите в страната не работят ефективно при подобни случаи. Това становище изразиха редица неправителствени организации и призоваха за спешни промени в Наказателния кодекс.

Как Можем Да Ви Помогнем ?

При спазване на принципите за пълна конфиденциалност и защита интересите на клиентите, ние Ви предлагаме: • Правни консултации; • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие; • Процесуално представителство пред съдебните органи.

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.

Безплатен Консулт

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.