9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

Нашата Кантора

Адвокатска кантора "LAWYER HF" предоставя юридически консултации, правна защита, съдействие и процесуално представителство пред съдилищата и администрацията на местни и чуждестранни физически и юридически лица; - Кантората има опит в гражданско, търговско, облигационно, вещно, семейно, наследствено, данъчно и административно право..

Услугите, които кантората предоставя са правни съвети и консултации на български и чуждестранни юридически и физически лица; изготвяне на договори и становища; абонаментно правно обслужване на търговски дружества; защита с обвинения в съставомерни деяния по наказателния кодекс в досъдебна и съдебна фаза на наказателния процес, процесуална защита пред съдилищата.В адвокатска кантора LAWYER HF работят специалисти с дългогодишен опит, чиято цел са взимане на адекватни и точни решения в нужния за клиента момент.Ние отделяме достатъчно време на вашия проблем! Поддържаме връзка с Вас и ви информираме за развитието на случая.

Консултации

Предлагаме правни консултации на нашите клиенти: извън кантора, консултация с проучване или по телефона.

Легална Помощ

Търсете правен съвет веднага щом се сблъскате с проблема. Задължително следва да се обърнете към адвокат при следните ситуации:

  • -Задържане от органите на МВР;
  • -Инцидент, причиняващ телесна повреда или повреда на имущество, независимо дали Вие сте причинили инцидента, или сте пострадали от него;
  • -Промяна или очаквана промяна на семейно положение, като например развод, раждане, осиновяване или смърт;
  • -Промяна на финансовото състояние, като получаване на наказателно постановление, изготвен Ви е ревизионен акт или сте изгубили или сте на път да изгубите ценна лична собственост или недвижим имот;
  • -Сключване на договор.

-Не поемайте ангажименти и не подписвайте документи, чието точно съдържание и значение не ви е съвсем ясно, преди да се консултирате със своя АДВОКАТ.

-Ще бъдем заедно през целия път, който ви предстои, до постигането на най-доброто и ефективно решение за вас и вашите интереси. Защото сме тук, за да решим проблемите ви!

Потърсете ни извън Работно време

Моля изпратете ни вашия правен казус и ние ще ви отговорим при първа възможност...

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.

Направи запитване

НАШАТА КАНТОРА

Ако имате правен проблем... Ние сме на разположениe.