9000 Варна ул.Алеко Константинов 5

КОГАТО ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРАВНА ЗАЩИТА

ние можем да ви консултираме или защитим при:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Защита срещу индивидуални административни актове на държавната и общинска администрация,Защита срещу бездействия или действия на администрацията .....

Защита при ПТП и Инциденти

Подпомага, консултира и съдейства на пострадалите при катастрофи (ПТП) лица за получаване на справедливо и бързо обезщетение.

Наказателно право

казване на правна помощ и защита на клиента при повдигане на обвинение за извършване на престъпление.Помощ при разпит.

Домашно насилие

Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие;

Трудово Право

В областта на трудовото право Кантората предлага правни консултации и услуги свързани със всякакви трудовоправни въпроси.

Моля не се колебайте да ни попитате

Попитай

НАШАТА КАНТОРА

Ако имате нужда от правен консулт без ангажименти